Kansalaistoimijoiden aamiaistapaamisten videotallenteet

Kansalaisfoorumi järjestää 4–6 kertaa vuodessa aamiaistapaamisia järjestötoimijoille. Näissä tapaamisissa on aina asiantuntija-alustus ja keskustelua ajankohtaisesta, järjestöjen toiminnan kannalta merkittävästä aiheesta.

Osa tapaamisista on videoitu ja julkaistu Kansalaisfoorumin YouTube-kanavan Aamiaistapaamiset-soittolistalla:


Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 23.11.2016 – Miten järjestöt olisivat parempia vaikuttajia?

Kansalaistoimijoiden aamiaistapaamisessa pureuduttiin siihen, mitä järjestöjen tulisi oppia vaikuttamisesta. Tapaaminen järjestettiin keskiviikkona 23.11.2016 klo 8.30–9.30 Helsingissä Kluuvikadun Fazérilla.Teemasta alusti N2Commsin osakas Panu Laturi.


Miten järjestöt olisivat parempia vaikuttajia? – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 23.11.2016 (osa 1)

Miten järjestöt olisivat parempia vaikuttajia? – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 23.11.2016 (osa 2)

Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 26.10.2016 – Osallistava johtaminen kansalaisjärjestössä

”Synnytä vaikuttava visio ja johda osallistavasti”, kehotetaan kirjassa Onnistu muutoksessa – järjestöjohtajan ja -kehittäjän käsikirja. Kuinka moni meistä on se tulisieluinen puhuja, joka saa joukot syttymään ja liikkeelle? Miten sytytetään suurten joukkojen innostus sisältä päin johtamalla osallistavasti? Mitkä ovat osallistamisen vaiheet? Miten rakennetaan osallistavan johtamisen prosessi osaksi järjestön vuosikelloa? Keskustelua 26.10. johdattelivat fasilitaattori ja vapaaehtoistoiminnan valmentaja Lari Karreinen ja Vapaaehtoistyön johtaminen -kirjan kirjoittaja Salla Kuuluvainen.

Osallistava johtaminen kansalaisjärjestössä – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 26.10.2016

Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 27.9,2016 – Intuitio – alihyödynnetty voimavara

Miten ihminen yltää uusiin oivalluksiin? Miten hän voi ratkaista ongelmia ja tehdä valintoja ristiriitaisissa tilanteissa? Miten hän osaa olla entistä luovempi työssä tai henkilökohtaisessa elämässä? Kiinnostavasta teemasta alusti Kansalaistoimijoiden aamiaistapaamisessa 27.9.2016 taiteen tohtori ja kasvatustieteen kandidaatti Asta Raami.

Intuitio – alihyödynnetty voimavara – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 27.9.2016 (osa 1)
Intuitio – alihyödynnetty voimavara – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 27.9.2016 (osa 2)

Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 26.4.2016 – Onnistu muutoksessa – 10 teesiä järjestöjohtajalle ja -kehittäjälle

Millainen on järjestötoimijoiden valmius ja motivaatio muutokseen? Mitkä ovat onnistuneen muutosprosessin lähtökohdat? Miten muutosprosessi viedään menestyksellisesti läpi järjestössä? Entä millainen viestintäosaaminen organisaatiolla pitää olla tässä muutoksen ajassa? Näistä aiheista alustivat ja keskustelivat Aaro Harju ja Eila Ruuskanen-Himma kansalaistoimijoiden aamiaistapaamisessa.

Onnistu muutoksessa – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 26.4.2016 (osa 1)
Onnistu muutoksessa – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 26.4.2016 (osa 2)

Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 10.3.2016 – Onnistuneen strategiaprosessin toteuttaminen järjestössä


Strategiatyö on vaativaa tässä nopeasti muuttuvassa ajassa. Toisaalta pitäisi olla koko ajan liikkeessä ja toisaalta pitäisi huolellisesti miettiä järjestön tulevaisuutta. Miten nämä kaksi rinnakkaista pyrkimystä voi sovittaa yhteen? Miten onnistuneen strategiaprosessin voi toteuttaa tässä ajassa? Aaro Harju pohti kysymystä yhdessä toimitusjohtaja Seppo Hassisen kanssa Kansalaistoimijoiden aamiaistapaamisessa 10.3.

Onnistuneen strategiaprosessin toteuttaminen järjestössä – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 10.3.2016 (osa 1)
Onnistuneen strategiaprosessin toteuttaminen järjestössä – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 10.3.2016 (osa 2)

Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 19.2.2016 – Sisäinen motivaatio voimavarana

Meillä järjestötyöntekijöillä ja kansalaistoimijoilla tulee olla sisäistä paloa ja innostusta työhömme. Motivaatio syntyy kansalaistoiminnassa sisäisestä halusta toimia, osallistua ja vaikuttaa, vähemmän ulkoisista tekijöistä, kuten asemasta tai palkasta. Ne ihmiset, joiden sisäinen motivaatio on korkea, menestyvät parhaiten kansalais- ja järjestötoiminnassa. Iida Mäkikallio alustaa teemasta Kansalaistoimijoiden aamiaistapaamisessa.

Sisäinen motivaatio voimavarana – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 19.2.2016 (osa 1)
Sisäinen motivaatio voimavarana – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 19.2.2016 (osa 2)

Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 2.12.2015 – Maahanmuuttajat järjestötoiminnassa

Suomi monikulttuuristuu nopeaa vauhtia. Järjestötoiminta on muutoksessa mukana. Suomeen muuttaneet ja muuttavat henkilöt toimivat lisääntyvässä määrin myös kansalaistoiminnan kentillä ja erilaisissa yhdistyksissä ja valtakunnallisissa järjestöissä. Tämä tuo toimintaan omia haasteita mutta tarjoaa myös suuria mahdollisuuksia. Mitä nämä ovat? Margarita Sakilayan-Latvala, joka toimii projektikoordinaattorina Naapuriäiti-toimintamallin kehittämisen projektissa, ja Christian Thibault, joka toimii Liikkukaa – Sports for All -yhdistyksessä, keskustelevat aiheesta.

Maahanmuuttajat järjestötoiminnassa – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 2.12.2015 (osa 1)
Maahanmuuttajat järjestötoiminnassa – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 2.12.2015 (osa 2)

Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 2.10.2015 – Herkkyys, ongelma vai mahdollisuus järjestötyössä

Elina Akola pohti kansalaistoimijoiden aamiaistapaamisessa erityisherkkyyttä järjestöllisessä kontekstissa.

Herkkyys, ongelma vai mahdollisuus järjestötyössä – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 2.10.2015 (osa 1)
Herkkyys, ongelma vai mahdollisuus järjestötyössä – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 2.10.2015 (osa 2)

Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 2.9.2015 – Vapaaehtoistyön johtaminen

Suomalaiset järjestöt toimivat vapaaehtoisten voimin. Siksi vapaaehtoisten hyvä johtaminen on äärimmäisen tärkeää järjestöjen menestymisen kannalta. Johtamisen merkitys korostuu koko ajan, koska vapaaehtoisten saaminen mukaan ja pitäminen mukana muuttuvat koko ajan entistä haastavammiksi. Salla Kuuluvainen alusti tilaisuudessa teemasta uusimman kirjansa ”Vapaaehtoistyön johtaminen” pohjalta.

Vapaaehtoistyön johtaminen – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 2.9.2015 (osa 1)
Vapaaehtoistyön johtaminen – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 2.9.2015 (osa2)

Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 30.1.2015 - Järjestötyö kutsumusammatti?

Järjestötyöstä sanotaan usein, että se on kutsumusammatti. Mitä kutsumusammatissa toimiminen vaatii? Miten ihminen löytää oman kutsumuksensa? Auttaako kutsumusammatissa työskentely jaksamisessa vai imeekö se päinvastoin mehut tekijästään? Näitä kysymyksiä avasi aamiaistapaamisessa 30.1.2015 kokenut konsultti ja tietokirjailija TM Tapio Aaltonen.

Järjestötyö kutsumusammatti? – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 30.1.2015 (osa 1)
Järjestötyö kutsumusammatti? – Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 30.1.2015 (osa 2)

Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 25.11.2014 - Osallistuminen, vuorovaikutus ja arvonluonti

Maailma muuttuu ja nopeasti. Tarvitsemme uudenlaista osallistumista, vuorovaikutusta ja arvonluontia, jossa kansalaisten omaehtoisuudella ja medialla laajasti ymmärrettynä on keskeinen rooli. Strategiapäällikkö Tuija Aalto Yleisradiosta alustaa teemasta ”Miten osallistuminen ja vuorovaikutus tuottavat arvoa yhteiskunnalle”.


Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 25.11.2014 – Osallistuminen, vuorovaikutus ja arvonluonti

Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 16.10.2014 - Mikael Pentikäisen alustus aiheesta "Median murros"

Median syvä murros vaikuttaa kansalaisjärjestöjen toimintaan. Meidän on tärkeää olla perillä siitä, mitä tapahtuu, miksi ja miltä tulevaisuus näyttää. Mikael Pentikäinen alusti aiheesta Kansalaistoimijoiden aamiaistapaamisessa 16.10.2014. Video alustuksesta on katsottavissa Kansalaisfoorumin YouTube-kanavalla.

Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 16.10.2014 – Median Murros

Kansalaistoimijoiden aamiaistapaaminen 9.9.2014 – Kuuntele ja keskustele

Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen, mutta miten siitä saa mahdollisimman paljon irti? Entä miksi keskustelujen seuranta ja suora osallistuminen niihin kannattaa?

Kansalaisfoorumin uutuuskirja on kirjoitettu suomalaisille järjestöille. Teoksen ajankohtainen sisältö ja siihen kootut lukuisat vinkkilistat tarjoavat apua, vinkkejä ja malleja oman organisaation sosiaalisen median käytön suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen. Kirjan esimerkit antavat käsityksen sosiaalisen median monimuotoisesta käytöstä järjestöissä.


Piritta Seppälä puhui aiheesta "sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen järjestötyössä" aamiaistapaamisesta Fazerilla.


Aamiaistapaaminen 9.9.2014 – Kuuntele ja keskustele -kirja


Aamiaistapaaminen 9.9.2014 – keskustelu

Aiempia aamiaistapaamisia Stream-videoina:


video
Klikkaa tästä aukaistaksesi videovalikon

Järjestöt ja vaikuttaminen tulevaisuudessa
- aamiaistapaaminen 15.5.2014

Opintokeskukset ovat toteuttaneet Järjestöt lähidemokratian tukena -hanketta vuosina 2012–2014. Hankkeessa on järjestetty koulutuksia ja luotu sivusto www.osallistu.fi. Tarkoitus on, että järjestötoimijoita ja kansalaisia innostetaan ja koulutetaan vaikuttamistyöhön. OK-opintokeskus on lisäksi toteuttanut selvityshankkeen, jossa on tarkasteltu pääkaupunkiseudulla toimivien yhdistysten ja järjestöjen piiriorganisaatioiden toimijoiden näkemyksiä lähidemokratiasta ja vaikuttamisesta erityisesti osana verkostoja. Mitä uusia näkökulmia tehdystä selvityksestä ja Järjestöt lähidemokratian tukena -hankkeesta nousi esiin? Miten järjestöjen pitäisi varautua tulevaan? Tilaisuudessa alustivat ja suunnittelija Marion Fields ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen OK-opintokeskuksesta. 

Arvot ja vapaaehtoistoiminta
- aamiaistapaaminen 20.9.2012

Kansalaistoiminnan johtaja Henrietta Grönlund HelsinkiMissiosta väitteli vastikään tohtoriksi aiheesta Volunteerism as a mirror of individuals and society: reflections from young adults in Finland (Vapaaehtoistoiminta yksilön ja yhteiskunnan peilinä). Hän alusti aiheesta ”Arvot ja vapaaehtoistoiminta” 20.9.2012 Kansalaistoimijoiden aamiaistapaamisessa Fazerilla.

Varojen kerääminen järjestötoimintaan
- aamiaistapaaminen 22.5.2012

Raha uudistaa järjestön brändiä ja mahdollistaa hyvän tekemisen! Näin todisti varainhankinnan kouluttaja ja konsultti Salla Saarinen 22.5. Fazerilla kansalaistoimijoiden aamiaistapaamisessa. Saarinen kehotti järjestöjä miettimään, mikä on se elämää muuttava kokemus tai hyvän tekemisen mahdollisuus, jonka ne voivat lahjoittajille tarjota.

Miten järjestö tuottaa kasvavaa asiakasarvoa?
- aamiaistapaaminen 26.4.2012

Mukaudu huomiseen. Tunne asiakkaasi tarpeet. Palvele paremmin ja enemmän. Ihmisten muuttuvat tottumukset ja tavat toimia asettavat haasteita myös järjestöille. Elinkelpoisuuden ehtona on yhä enemmän relevantti suhde asiakkaaseen. Strategiajohtaja Risto Heikkinen Darwin Oy:stä alustaa videolla tätä kiinnostavaa teemaa

Hyvä vuorovaikuttaja
– aamiaistapaaminen 20.3.2012

Ihmiset tekevät yksin ja yhdessä kansalaistoiminnan järjestöissä. Kansalaistoiminnassa ollaan tiiviissä vuorovaikutuksessa hyvin erilaisten ihmisten kanssa, koska yhteen vetävä tekijä on yhteinen kiinnostuksen kohde, ei koulutus tai ammatti. Siksi vuorovaikutustaidot ovat niin keskeinen osa kansalaistoimintaosaamista. Videolla keskustelua alustaa KTM, kehitysvalmentaja ja coach ACC Riika Perho.

Arvopohjaisen kansalaistoiminnan brändääminen
- aamiaistapaaminen 7.2.2012

Julkikuvan, imagon ja brändin merkitys korostuvat koko ajan kansalais- ja järjestötoiminnassa. Niitä voi rakentaa perinteisen viestinnän ja markkinoinnin keinoin, mutta tällä hetkellä käytössä on myös edullinen sosiaalinen media. Videolla keskustelua alustavat viestintäkouluttaja, valtiotieteiden tohtori Karoliina Malmelin Koulutuskeskus Agricolasta ja pääsihteeri Aaro Harju.

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen
- aamiaistapaaminen 26.10.2011

Vapaaehtoisuuden arvo ja tarve kasvavat lähivuosina. Samaan aikaan vapaaehtoisten rekrytointi ja motivoiminen muuttuvat entistä haastavammiksi. Miten yhtälö ratkaistaan? Keskustelun alustavat innovointipäällikkö Anne Ilvonen OK-opintokeskuksesta ja pääsihteeri Aaro Harju Sivistysliitto Kansalaisfoorumista.

Kansalaisvaikuttamisen webinaarisarjan luentotallenteet Osallistu.fi-sivustolla

Opintokeskusten yhteisessä vuosina 2012–2014 toteutettavassa ESR-rahoitteisessa kehittämishankkeessa "Järjestöt lähidemokratian tukena, verkostoitumis- ja oppimisympäristö" järjestettyjen webinaarien videotallenteet ovat katsottavissa hankkeen sivuilla:

www.osallistu.fi/koulutusta/kansalaisvaikuttamisen-webinaari/

Webinaarien aiheet:

25.9.2013 Ritva Pihlaja: Kuntalaisen mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa omalla asuinalueellaan ja kunnassa.

2.10.2013 Tapani Kaakkuriniemi: Kansalaistoiminta - lailliset oikeudet

6.10.2013 Sikke Leinikki: Miten työelämässä vaikutetaan?

16.10.2013 Mirja Hiltunen: Yhteisötaide vaikuttamisen välineenä

23.10.2013 Veli-Pekka Manninen: Mitä osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja paikallinen poliittinen yhdistystoiminta tarjoaa?


Kaikki kanavalla julkaistut videot ovat katsottavissa YouTuben-soittolistalta:

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje