Järjestötoiminnan tietopalvelu – Osallistuminen ja vaikuttaminen


Innostuskirja.Nyt

Sosiokulttuurisen toiminnan polunpäitä

Pekka Kinnunen, Liisa Penttilä, Jaakko Rantala, Kauko Salonen, Timo Tervo
Opintokeskus Kansalaisfoorumi
Vantaa 2003, ISBN 951-9461-28-0


*Seuraavassa tiivistelmä kirjasta. Tekstin sisältö on kirjan kirjoittajien.


Innostaminen on elämän antamista, toimintaan motivoitumista, suhteeseen asettumista ja yhteisön puolesta toimimista. Innoituksensa tämä kirja on saanut sosiokulttuurisen innostamisen teoriasta ja käytännöistä. Kirjassa on kysymys yhteisölliseen ja kulttuuriseen vastuuseen heräämisestä sekä yhteisöllisestä ja kulttuurisesta luovuudesta. Tällä innostuskirjalla on kolme näkyä.


Ensimmäinen on näky vapaasta ihmisestä, joka pettymystenkin uhalla uskaltaa toivoa. Näky ihmisestä, joka haluaa vapautua niin sisäisistä kuin ulkoisista kahleista oppiakseen uutta ja kyetäkseen elämään täyttä elämää. Yhteisö, jossa elämme, luo sääntöineen ja normeineen sosiaalisen kentän, joka joko tukee tai estää pyrkimyksiämme hyvään elämään. Lähtekäämme yhdessä etsimään sellaisia yhteisöllisyyden ja sosiaalisen elämän muotoja, jotka tarjoavat yhteisön kaikille jäsenille mahdollisuuden hyvään elämään ja osallisuuteen.


Toinen on näky välittämisestä. Näky yhteisöstä, jonka jäsenet voivat luottaa siihen, että heidät hyväksytään ja että he saavat osansa yhteisestä hyvästä. Näky ihmisistä, jotka ovat valmiita näkemään vaivaa sen eteen, että edellä kuvattu toteutuisi. Tietoa siitä, mikä johtaa hyvään ja mikä pahaan, mikä toimii ja mikä ei, on kartutettava jatkuvasti. Tämä tieto on taltioituneena ihmisyhteisöjen kulttuuriin.


Kolmas on näky ihmisyydestä. Näky sellaisesta kulttuurista, joka edistää nykyisten ja tulevien ihmisten hyvää elämää. Ihmisyyden kulttuuria on kulttuuri, joka korjaa itse itseään silloin kun kulttuuriset perusolettamukset ovat joko vanhentuneet tai muutoin osoittautuneet vääriksi. Niinpä kulttuurissa ei koskaan ole kyse pelkästään perinteiden vaalimisesta vaan myös uuden kulttuurin luomisesta.

Sosiokulttuurinen toiminta

Sosiokulttuurinen toiminta on kasvun, tiedostamisen, osallistumisen ja luovuuden liike. Tavoitteena on yksilöllinen ja yhteisöllinen kehitys, joka tukee aloitteellisuutta, asioiden täytäntöönpanoa, itsenäistä toimintaa ja vastuuntuntoa. Sen tarkoituksena on tukea ja saada esiin niitä kykyjä, jotka ovat heikkoina ja tiedostamattominakin jo olemassa. Sosiokulttuurinen toiminta motivoi, herättää, vahvistaa ja koordinoi yksilön kykyjä ja voimia sekä hänen osallistumistaan sosiaaliseen, kasvatukselliseen ja kulttuuriseen toimintaan. Nämä sisällölliset ulottuvuudet ovat aina, tilanteesta riippuen, hieman eri painotuksin läsnä innostamisen ja innostumisen prosessissa.


Sosiokulttuurinen toiminta on tekemällä oppimista. Siksi pelkkä päämäärä ei riitä vaan tarvitaan jokin tekemisen muoto. Sellainen voisi olla vaikka jollain tavoin kulttuuriseen harrastamiseen liittyvää. Kulttuuritekoja voi tehdä monella elämänalueella kuten taiteessa, kasvatuksessa, politiikassa, miksei taloudessakin, jos ne lähtevät aidosti ihmisen ja yhteisön tarpeista liikkeelle. Toimintamuotoja mietittäessä on kattona vain toimijoiden oma mielikuvitus.


Sosiokulttuurisella ’matkalla’ tarvitaan kaikkien osallistujien osaamista. Niin hiljaista tietoa kuin näkyvämpiä erityistaitoja. Nämä tiedot ja taidot voivat tulla esiin vain avoimessa dialogissa, sen kautta, että ihmiset omine tarpeineen, toiveineen ja näkemyksineen saavat tulla vastavuoroisesti nähdyiksi ja kuulluiksi. Avoin dialogi on suuri haaste mille tahansa yhteisölle mutta sosiokulttuurisessa toiminnassa se on matkan onnistumisen ehdoton edellytys. Väistämättä eteen tulevat ristiriidat on uskallettava käydä läpi, kaikkia näkökantoja kuunnellen ja punniten. Muutoin ristiriidoissa piilevät uuden oivaltamisen mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä.

Sosiokulttuurinen projekti

Vaikka sosiokulttuurinen toiminta on jatkuvaa, prosessinomaista, on sillä myös projektimainen luonne. Prosessin etenemistä on helpompi hahmottaa kun se jaetaan hankkeisiin, joilla on selkeä alku ja loppu. Projekti voi olla joko kertaluonteinen tai useiden, toisiaan täydentävien projektien jatkumo. Yhdistysmuotoiselle sosiokulttuuriselle toiminnalle on sellaisenaan luonteenomaista toiminnan jatkuminen. Yhdistyksen olemassaolon tarkoitus sisältää todennäköisesti myös sosiokulttuuriselle projektille asetetut tavoitteet, jotka luovat puitteet innostamiselle ja innostumiselle. Silloin kun toiminnan taustalla ei ole yhdistystä tai muuta vastaavaa toimintaryhmää, on projektille valittava sekä toiminnallinen muoto että toiminnan perimmäistä tarkoitusta kuvaava selkeä yleisteema, johon osallistujat voivat sitoutua.


Osallistavan suunnittelun tarkoituksena on toimijoiden itsensä osallisuuden edistäminen ja heidän asiantuntijuutensa hyödyntäminen heitä itseään koskevissa hankkeissa. Tällainen suunnittelu edustaa parhaimmillaan alhaalta ylöspäin suuntautuvaa toimintaa. Innostajan tehtävänä on tuoda tietämystään vain täydentämään osallistujien omaa tietoa ja samalla häneltä edellytetään nöyrää asennetta ja rohkeutta myöntää oman tietonsa rajallisuus. Innostamisessa on kysymys ihmisten johtamisesta, siitä miten saada ihmiset motivoitumaan toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Innostajan on opiskeltava sellaista johtajuutta, jolla ihmiset saadaan lämpenemään yhteiselle asialle. Pohjimmiltaan raja innostamisen ja johtamisen välillä on olematon. Innostajalta vaaditaan kykyä johtamiseen ja johtajalta vastaavasti taitoa innostamiseen.


Ihmisen sisään rakennetusta uteliaisuudesta ei ole pitkä matka sosiokulttuurisen toiminnan merkittävimpään elementtiin, tutkimuksellisuuteen. Toiminnan yhteydessä on kuitenkin syytä välttää tutkimuksen akateemisia painotuksia. Sen sijaan kannattaa korostaa tutkimuksellisuuden kepeyttä ja seikkailullisuutta. Myös arvioinnilla on oleellinen rooli sosiokulttuurisen projektin onnistumiselle ja sille on luotava edellytykset jo ennen toiminnan aloittamista. Arviointi on suunniteltava huolella ja siihen tulee rohkaista kaikkia projektiin osallistuvia. On päätettävä, kuka tai ketkä arvioivat, mitä ja miksi arvioidaan, sekä mitä välineitä arvioinnissa käytetään. Sosiokulttuurisessa innostamisessa itsearvioinnilla on keskeinen merkitys. Se on keino tunnistaa ryhmän toiminnan vahvuudet ja parantamista kaipaavat alueet.

Ihmisyyden edistäminen

Tämän päivän yhteiskunta tuntuu ihannoivan vahvuutta tavalla, joka on ihmisluonteelle vieras. Olemme esim. rakentaneet työyhteisömme tehokkuuden ja kilpailukyvyn nimissä sellaisiksi, että riittävälle levolle ja uusiutumiselle ei näytä löytyvän sijaa. Yhdistystoiminnassa vastuunkantajat joutuvat koville ehkä hieman toisenlaisista syistä. Riittävää määrää luottamushenkilöitä tuntuu joskus olevan vaikea löytää. Eritoten sosiokulttuurisessa toiminnassa on hyvä tehdä kaikki voitava sen eteen, että ihmiset jaksavat jatkossakin. Inhimillistä yhteiskuntaa ei voi rakentaa epäinhimillisellä tavalla. Ihminen tarvitsee lepoa ja luvan olla myös heikko. Todellinen vahvuus syntyy heikkouden hyväksymisestä ja todellinen tehokkuuden lähde on olemisen, joskus sietämättömässäkin kepeydessä.


Sosiokulttuurisen toiminnan päätavoitteina on herättää elämää, siellä missä sitä ei näytä olevan sekä saada ihminen uskomaan unelmiinsa, joiden olemassaolon hän on jo unohtanut. Tosiasiassa kaikkialla missä on ihmisiä, on myös elämää ja kaikkialla missä on elämää on myös unelmia. Ihmisellä on aina mahdollisuus lähteä liikkeelle, ottaa aloitteellinen rooli suhteessa itseensä ja omaan ympäristöönsä. Innostuminen rohkaisee häntä toimimaan itsenäisesti ja vastuuntuntoisesti. Ulkopuolelta tuleva sitouttaminen on tarpeetonta, kun toiminnan motiivina on oman elämän ja elinympäristön laadullinen ja sosiaalinen muutos. Sosiokulttuurisessa toiminnassa on siis kyse ihmisyyden edistämisestä sen kaikissa ilmenemismuodoissa.

 


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje