Järjestötoiminnan tietopalvelu – Johtaminen ja ohjaaminen


Johda rohkeaksi!

Liiderin arkea kiireorganisaatiossa


Kristiina Harju
Kustannusosakeyhtiö Tammi
Helsinki 2002, ISBN 951-26-4915-2


*Seuraavassa tiivistelmä kirjasta. Tekstin sisältö on kirjan kirjoittajan.


Kiire ja muutostarve ovat kestoilmiöitä: koko ajan on muututtava ja aina on kiire. Organisaatiossa muutos on mahdollista, kun siellä työskentelevät ihmiset sitoutuvat muutoksen toteutukseen. Tämä vaatii voimavaroja, jotka eivät ole itsestään käytössä: uteliaisuutta uuteen, rohkeutta riskeihinkin. Liiderillä on keskeinen vastuu siitä, että työkumppanit suoriutuvat yhä haasteellisimmista tehtävistä, työyhteisön toiminta tuottaa tulosta ja organisaatio kokonaisuutena onnistuu.


Liiderin työareena on ihminen

Manageriaalisen johtamistaidon keskittyessä asioiden organisointiin, liiderijohtamisen kiinnostuksen kohteena on inhimillisten voimavarojen ymmärtäminen ja hyödyntäminen niin tekijöiden kuin tuloksen hyvinvointina. Liiderijohtamisessa tulos nähdään henkilöiden jaksamisen, sitoutumisen ja uusiutumisnotkeuden seurauksena. Tulos ei synny pakottamalla, vaan vahvistamalla ja tukemalla. Liideriys on pitkälti laatuominaisuus, joka on ansaittava työkumppaneiden arvostuksena.


Peter Senge luettelee kolmenlaisia liidereitä. Lähiliiderit toimivat yleensä organisaatiossa sellaisissa rooleissa, joissa on helppo toteuttaa muutoshankkeita ilman että koko organisaation tarvitsee niihin heti reagoida. Verkostonrakentajaliiderit saattavat toimia alueellisesti/tehtävällisesti hyvinkin laaja-alaisesti mutta sellaisissa asemissa, että heille on helppoa luoda ihmisten välisiä suhteita. Johtajaliiderit ovat statusasemansa puolesta johtavassa asemassa ja samalla heidän panoksensa odotetaan myös henkisesti vaikuttavan organisaation muutoksiin. Jos johtaja haluaa olla todellinen muutosagentti, hänen pitää olla statuksensa suhteen vapaa.


Muutos on jatkuvaa

Johtamisen kehittämisnimi Tom Peters totesi taannoin: ”Tavallisin ongelma, josta organisaatiot nykyään kärsivät, on rohkeuden puute – kaikilla organisaation tasoilla. Kuvitellaan, että asia järjestyy ’jotenkin’. Niin ei ole koskaan käynyt.” Rohkeudesta onkin tullut avainkäsite muutoksen mahdollisuuksia pohdittaessa: miten uskaltaa mennä mukaan muutokseen, jopa muutoksen kärkeen, kun selviytyminen jo nykyolosuhteissa tekee tiukkaa? Tilanne ei muutu, ellei sitä muuteta. Muutoksen tekijöitä ovat ne ihmiset, jotka luovat työn tuloksen – päävastuullisina heidän liiderinsä.


Liiderin keskeinen rooli on synnyttää, ohjata ja ylläpitää jatkuvaa kehitystä. Mikään organisaatio ei voi jäädä paikoilleen. Voi olla, että koko ajan ei - onneksi - muuteta organisaation perusrakenteita, hallinnollisia ohjeita tms. mutta organisaatio hengittää ja on vuorovaikutuksessa omassa toimintaympäristössään. Se tuottaa jatkuvasti uutta ja hautaa vanhaa voidakseen olla olemassa, se tarkistaa ja päivittää kollektiivista ymmärrystään. Tämä ei tarkoita pakonomaista uuden keksimistä vaan ympäristöstä ja organisaation sisältä löytyviä havaintoja, niiden pohjalta luonnostaan syntyviä ’ahaa’-oivalluksia sekä oivallusten toteuttamista käytännössä.


Koska muutos on kokoaikainen ilmiö, sille pitäisi olla aina avoin. Avoin punnitsemaan kulloisiakin vaihtoehtoja ja tekemään valintoja. Päivittäiset pikku-’ahaat’ eivät kuitenkaan riitä pitemmän päälle, organisaatio tarvitsee aika ajoin selkeitä siirtymiä uudenlaiseen tilaan. Korjataan menokurssia kohti tulevaisuutta, muututaan toisenlaiseksi.


Organisaation muutos käynnistyy päätöksestä. Muutos on kuitenkin totta vasta, kun ihmiset ovat muuttuneet asenteissaan, ajattelussaan ja konkreettisesti toiminnassaan. Kaikki muut (tekniset, hallinnolliset) muutostoiminnot vain tukevat muutosta. Ihmiset ratkaisevat muutosprosessin onnistumisen. Ihmisessä tapahtuva prosessi toteuttaa organisaation tarvitseman prosessin. Joskus ne tapahtuvat samanaikaisesti mutta hyvin usein ihmisten on ensin omaksuttava uusi (tieto, taito, suhtautumistapa jne.), ennen kuin tämä ”uusi” voi näkyä organisaation toiminnassa.


Kiire on kurja kumppani

Ajasta on tullut yksi elinvoimaisen organisaation kalleimpia omaisuuseriä. Kiire on häviäjien aikaa. Menestyjilläkään ei ole liikaa aikaa mutta heidän vahvuutensa on se, että he elävät multiaikaa, koko ajan kaikissa ulottuvuuksissa: menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Menestyjä osaa hyödyntää aiemmat onnistumisensa, kertyneet kokemuksensa ja hän myös ymmärtää, miksi epäonnistui jossakin hankkeessa. Ei ole kivutonta nähdä menneisyyteen, muistaa omia epäonnistumisia mutta on asioita, joita ei voi oppia ilman että ensin mokaa. Joskus vain eksymällä löytää todellista uutta.


Kiireellä on vielä joissakin olosuhteissa myönteinen kaiku - kiireinen ihminen on tärkeä - mutta oikeastaan hän on kaiken kehityksen uhka. Muutosta vastustetaan monesti vetoamalla kiireeseen: on niin kiire, ettei ehdi luoda uutta. Vähättelemättä kiirettä on syytä muistaa, että kiire on pääasiallisesti tunne, harvemmin mitattu tosiasia.


On perusteltua puhua kiireorganisaatioista kaikkien organisaatiomuotojen yhteisenä vihollisena. Kiireorganisaatiossa organisaation ydintehtävä saattaa huomaamatta muuttua toiseksi kuin on tarkoitus, kun kiire saa keskittymään vain kiireen hallinnointiin. Rapauttavinta jälkeä kiire tekee arvoissa: kun on kiire, vähitellen laadulla, ihmissuhteilla jne. ei enää ole väliä – ihmiset eivät jaksa välittää. Jos kiireeseen halutaan todella vaikuttaa, on organisaatioita kehitettäessä pureuduttava missiotakin periaatteellisempaan kysymykseen: miten luoda olosuhteet, jossa kiire fyysisenä ja psyykkisenä kokemuksena mahdollisimman vähän rasittaa työntekoa?


Johda itsestäsi käsin

Organisaation menestykseen on monta reittiä. Kaikilla reiteillä on kuitenkin yhteisiä piirteitä. Yksi ylitse muiden on, että menestys toteutuu viime kädessä ihmisvoimin. Onnesta voi olla hetkittäin lisäapua mutta ihmisten avoimuus, rohkeus, järjestelmällisyys ja joustavuus vievät varmimmin hyville menestysapajille. Liiderin vastuulla on saada nämä piirteet yhteiseen hyötykäyttöön niin, että ihmiset kokevat itse löytävänsä tien onnistumiseen. Oma onnistuminen lisää motivaatiota yrittää seuraavankin kerran kohti uutta tuntematonta.


Johtajuus on aina valtaa mutta ennen kaikkea vastuuta. Liideri voi johtaa ainoastaan ihmiselle aidoista, tärkeistä asioista käsin. Tällöin liideri kohtaa yksilön tämän keskeisten tarpeiden ja odotusten tasolla ja auttaa tätä toimimaan organisaation tavoitteiden suuntaisesti. Ihminen on liiderin työskentelyn lähtökohta, yksikössä ja monikossa. Tutustu ihmiseen. Aloita itsestäsi.


Enneagrammin avulla arvostavaan ihmistuntemukseen

Enneagrammi on yksi tapa tutkia ihmisen toiminnan syitä ja antaa vihjeitä kehittymismahdollisuuksista. Kreikan kielen sana ennea tarkoittaa yhdeksää ja gram kuvaa tai kohtaa. Ennea taas viittaa yhdeksään eri persoonallisuustyyliin, joita ihmisissä on tunnistettavissa. Enneagrammista on tullut kansainvälisesti yhä laajemmin käytetty tapa hahmottaa ihmisen perimmäisiä syitä tuntea, ajatella ja toimia. Se antaa vastauksia erityisesti kysymykseen ”miksi?” (ihmiset ovat sellaisia kuin ovat). Lähtökohta on, että jokainen toimii itsensä mielestä mielekkäästi. Jotta esimerkiksi yhteistyöhön ei syntyisi jännitteitä siitä, kenen näkemys on paras, on hedelmällisempää oppia ymmärtämään, mistä erilaiset näkemykset johtuvat.


Poiketen monesta muusta ihmisen kuvaustavasta enneagrammi ei lokeroi ihmisiä tietynlaisiksi. Se antaa peruskoordinaatit, miten eri tavoin ihmiset ilmentävät persoonallisuuttaan. Lisäksi sen pohjalta on ymmärrettävissä, miten omaa kehittymistä on hyvä suunnata niin, että voisi paineisissakin tilanteissa kohtuullisesti. Enneagrammitieto on viime kädessä itsetuntemusta varten. Liiderille eri persoonallisuustyylien tuntemus antaa kuitenkin eväitä tunnistaa ihmisten erilaisuutta tasavertaisesti: kaikki ovat hyviä tyyppejä, omalla tavallaan. Kun ymmärtää, miksi joku on sellainen kuin on, on helpompaa löytää ratkaisuja, miten edetä hänen kanssaan molempia osapuolia tyydyttävästi.
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje