Järjestötoiminnan tietopalvelu – Järjestö- ja yhdistystoiminta


Tuotteistaminen kannattaa


Sirpa Aurelius, 31.12.2004

 

*Artikkeli

 

Järjestöpalveluja ei olla totuttu kutsumaan tuotteiksi. Kukaan ei kysy Mitä te myytte? Kun myydään ainutlaatuista osaamista ja auttamista, sitä ei koeta tuotteeksi. Voidaan sanoa, että tuoteajattelu saattaa jopa loukata jos järjestön toimintaa/palvelua kutsutaan tuotteeksi. Myös monella muulla alalla tuntuu erikoiselta puhua tuotteistuksesta, mutta niilläkin on oma toimialaspesifinen tuotekielensä. Sairaalassa annetaan hoitoa, juristi saa toimeksiantoja, konsultti tekee projekteja.

 

Asiakas- ja tuotestrategia selkeäksi

 

Tuote-käsitettä ei käytetä myöskään siksi, että omasta toiminnasta ei ole pystytty hahmottamaan tuotteita. Kun järjestöt ovat kohdanneet markkinakilpailun ja rahoitusongelmia, he ovat havainneet, että myös oman toiminnan kehittämiseen on saatava lisää ammattimaisuutta. Ensimmäisiä ja tärkeimpiä asioita on selkiinnyttää oma asiakas- ja tuotestrategia. Sidosryhmätkin edellyttävät konkreettisuutta suunnitelmilta ja toiminnalta ennen investointipäätöksiään. Ei riitä, että jotain on tehty ennen tai siihen on investoitu paljon tai sitä pidetään sinänsä tärkeänä. On annettava jotain konkreettista ja näytettävä tuloksia.

 

Tuoteajattelun avulla on mahdollista kehittää toimintaansa parhaiten juuri siellä, missä normaalin tuotesuunnittelun käsitteistöä on käytetty vähiten. Tuoteajattelulla siis voidaan kehittää järjestöjenkin toimintaa. Tuotteistamissanamuotojen kanssa on kuitenkin oltava tarkka, jotta ne toimivat synergiassa järjestön toiminnan ja arvojen kanssa. Tarkoitan sitä, että toiminnan suunnittelun ja asiakaspalvelun käsitteet ja kieli eivät ole aina samoja. Jääkiekossakin puhutaan Tapparapelistä eikä selosteta sitä Tapparatuotteena, vaikka Tapparan toiminta muodostuukin ydintuotteesta ja siihen liittyvästä lisäarvotuotteista sekä mielikuvatuotteesta.

 

Tuotteistaminen mahdollistaa räätälöinnin ja oppimisen

 

Tuotteistamisessa on tärkeätä, että se toteutetaan asiakaslähtöisesti. Tuotteistaminen vähentää kiirettä ja stressiä. Hyvä tuotteistustuki auttaa suunnittelemaan paremmin omaa työtä, ja siten tiukassakin aikapaineessa jää kuitenkin vähintään suunniteltu aika vaativammalle työosuudelle.

 

Järjestö on oppimisorganisaatio. Oppimisen kehittäminen on sen keskeinen ydinosaamisalue. On helpompi opiskella uusia asioita, jos sille on selvä tavoite ja tarkoitus. Kun tavoitteena on markkinoille tarjottava tuote, koulutus ja itseopiskelu saavat aivan uuden motivaation. Tuotteistaminen on siten oppimisen keskeinen apuväline.

 

Järjestön sisäisten arvostusten pitäisi lähteä siitä, että ei ole arvokkainta pystyä itse tekemään jotain kerran, vaan tulisi pystyä kehittämään uutta ja siirtämään oppimaansa edelleen muille. Sen voi jopa nähdä järjestön eettisenä velvollisuutena yhteiskunnassa.

 

Tuotteistamisen ansiosta kokeneet järjestöihmiset voivat siirtyä vaativimpiin ja kehittävämpiin tehtäviin, kun nuoremmat henkilöt pystyvät tuotetun avulla hoitaman itsenäisesti asioita nopeammin ja paremmin kuin mihin he pystyisivät muuten.

 

Tuotteistaminen parantaa tehokkuutta monella tavalla. Se parantaa kehitystyön tehokkuutta antamalla sille selkeät tavoitteet ja pakottaa analysoimaan ja systematisoimaan toimintaprosesseja, jolloin työvaiheet selkiintyvät ja rationalisoituvat. Näin jää aikaa enemmän luovuudelle ja suoraan asiakastyölle. Lisäksi tuotteistaminen antaa mahdollisuuksia työnjakoon ja henkilöiden osaamisen parempaan hyödyntämiseen.

 

Tuotteistaminen parantaa laatua. Toiminta systematisoituu, toiminnan suunnittelu paranee, kiire vähenee, tavoitteet ja laatukriteerit täsmentyvät, koulutus tehostuu, laadunarviointi ammattimaistuu ja asiakkaiden odotukset muodostuvat selkeämmäksi. Jos mahdollista uutta tuotekehittelyä kannattaa sijoittaa hiljaisimpiin kausiin. Tuotekehityksen tekeminen on helpompaa, kun asioilla on jo olemassa selkeät termit, ihmiset puhuvat samoista asioista.

 

Itse asiassa koko asiakkuus voidaan nähdä tuotteena ja järjestön kohdalla se merkitsee tekoja/palvelua, tietoa ja tunnetta. Järjestöasiakkuus on prosessi, joka koostuu vuorovaikutteesta toiminnasta. Järjestötoiminnan tuoteajattelu on asiakkaan ja asiakkuuden jatkuvaa kehittymistä. Mitä ja miten järjestön osaamista voidaan siirtää asiakkaalle. Näin järjestö ja asiakas luovat yhdessä tekemisen kautta laajempaa kokonaisuutta ja jatkuvaa vuorovaikutusta.

 

Palvelun tuotteistaminen edellyttää aina merkittäviä muutoksia asenteissa niin palvelun tuottajien kuin sen käyttäjienkin suhteen. Tuotteistamisasioista on aina sovittava ja pitää sisäistää: mitkä ovat palvelun tavoitteet ja miten tuotteen palvelua mitataan.

 

Tuotteistaminen on aina pitkä ja moniulotteinen prosessihanke, joka kannattaa projektoida. Projektisuunnitelmaan tarvitaan tarvittavat resurssit (rahoitus, oma henkilökunta ja ulkopuolinen tuki).

 

Tuotteistamistilanteet ovat aina yksilöllisiä mutta taustavoimana kannattaa käyttää laajaa

taustavoima-apua:

  • vetämällä seminaareja
  • analyyseillä ja taustaselvityksillä
  • osallistumalla työryhmien työhön
  • keskustelemalla
  • ympäristöanalyyseillä


Markkinointi tehostuu

 

Asiakas tunnistaa tuotteistetun palvelun paremmin. Siihen on helpompi ja nopeampi perehtyä ja sitä on helpompi verrata muihin palveluihin. Tuotteistaminen helpottaa asiakkaan valintaa ja päätöstä lähteä mukaan järjestötoimintaan.

 

Johtaminen helpottuu

 

Yhtenäinen toiminta näkyy selkeytenä järjestön imagossa. Tuotteistaminen pakottaa selkiinnyttämään strategioita ja toimintatapoja. On päätettävä, mitä osaamista halutaan kehittää ja mihin tuotteisiin keskitytään. Tuotteistaminen tuo yhteisen kielen työntekijöiden ja johdon keskusteluun ja parantaa sisältöorientoituneiden asiantuntijoiden ja koko toiminnasta vastaavan johdon välisiä suhteita. Päätökset ja vastuukysymykset selkiintyvät.

 

Tuotteistus merkitsee suunnitelmallisempaa toimintaa ja usein myös resurssien keskittämistä strategisiin asioihin henkilökohtaisista ambitioista lähtevän puuhastelun sijaan.

 

Tuotteistaminen helpottaa johtamista ja toiminnan hallintaa, se auttaa kehittämään jatkuvasti parempia sisäisiä työmalleja tiimityön ja yritysmäisen toiminnan suuntaan. Tavoitteiden asettaminen ja tulosten seuranta tulee helpommaksi ja riippuvuus yksittäisistä asiantuntijoista vähenee.

 

Järjestön arvonmääritys on vaikeaa, kun järjestön tärkein ominaisuus on osaaminen, joka on järjestön työntekijöiden hallinnassa. Kehitetty tuote on selvemmin kuin osaaminen asiantuntijapalveluja tarjoavan järjestön omaisuutta. Tuotteistaminen pakottaa selkiinnyttämään yrityksen sisäiset omistusoikeuskysymykset riittävän ajoissa. Siis järjestön omaisuus, maine ja varainhankinta paranevat ja järjestön arvo kasvaa.

 

Onnistunut tuotekehitys vahvistaa edelleen järjestön asemaa. Tuotteistaminen ohjaa huomiota tuotteisiin ja asiakkaisiin ja kasvattaa samalla asiakaskeskeistä ajattelutapaa. Tuoteajattelu ja tuotteistus palvelevat asiakasta, järjestöä, johtoa ja sen työntekijöitä.

 

Olemme jo pitkään tienneet, että palvelujen johtaminen on erilaista kuin tuotantojohtaminen. Palvelut ovat hyvin henkilövaltaisia ja uusia teknisiä apuvälineitä tulee palveluihin lähes päivittäin. Kaikesta tästä on seurannut vaikeuksia hallita ihmisten motivaatiota, laatua ja prosesseja. Parhaimmat tulokset tuotteistamis-/palvelujohtamisessa saavutetaan, kun suuri osa organisaatiosta osaa ja on motivoitunut hyvään palveluun ja sen kehittämiseen. Jatkuvaan asiakas-suhteiden vuorovaikutuksen kautta voidaan ainoastaan toteuttaa tuotteistusajattelua myös järjestöissä.

 


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje