Järjestötoiminnan tietopalvelu – Järjestö- ja yhdistystoiminta


4. Projektit osana järjestön dynamiikkaa

Atso Juote, 31.12.2004


*Artikkeli


Yksittäisen järjestön voi rinnastaa Pier Bourdien (1995) tavoin pelikenttään. Järjestö hallitsemalla kentällä käytävän pelin tarkoitus liittyy järjestön omiin ainutkertaisiin tavoitteisiin. Peliin osallistuvat kilvoittelevat erilaisista pääoman lajeista. Järjestöjen kohdalla keskeisiä palkkioita ovat sosiaalinen pääoma (mahdollisuus tutustua ja liittoutua sellaisten ihmisten kanssa, jotka voivat merkittävällä tavalla auttaa minua tulevaisuudessa), sivistyksellinen pääoma (johonkin toimintaan liittyvät tiedot ja taidot) sekä symbolinen pääoma (saavutettu arvostus ja sen merkit, mahdollisuus kokea itsensä merkittäväksi).


Projekti pelikenttänä

Kukin kenttä asettaa itse ne taloudelliset, esteettiset ja älylliset "elämisen järjestykset" ja niillä on omat erityiset arvonsa ja omat säätelyperiaatteensa. Järjestöissä tämä ilmenee omanlaistensa ja erityisten merkitysten luomisena. Nämä periaatteet rajaavat sen sosiaalisesti rakentuneen tilan, jossa yksilöt liittoutuvat, toimivat yhteistoiminnassa tai taistelevat ja jonka rajoja ja muotoja he asemastaan riippuen yrittävät muuttaa tai säilyttää. Kenttä on ihmisten välisten suhteiden muodostelma, jolla on erityinen voima, joka vaikuttaa kaikkiin piiriinsä joutuviin kohteisiin ja toimijoihin. Prisman tavoin se taittaa ulkoisia voimia (esim. tulkinnat yhteiskunnan tarpeista) sisäisen rakenteensa mukaisesti.


Kenttä on myös konfliktin ja kilpailun tila. Kamppailujen kuluessa itse kentän muoto (järjestön rajat) ja sen jaot muodostuvat keskeisiksi kilvoittelun kohteiksi jo siksi, että pääoman muotojen jakautumisen ja sen suhteellisen painoarvon muuttaminen merkitsevät kentän rakenteen muokkaamista. Tämä taas merkitsee, että mille tahansa kentälle on ominaista historiallinen dynaamisuus ja taipuisuus. Yksittäisten järjestöissä toimivien ihmisten on kuitenkin vaikea muuttaa yhteisön vakiintuneita rakenteita.


Projekti pelaajana järjestön pelissä

Järjestöjen pelikentällä projektit ovat usein häiriköitä, jotka horjuttavat vakiintunutta tapaa pelata järjestön sisäistä peliä. Charles Handy on useissa teoksissaan kuvannut organisaatiokulttuureita. ”Jokaisessa organisaatiossa on joukko uskomuksia, jotka säätelevät sen toimintaa. Nämä uskomukset säätelevät mm. sitä, miten työt on järjestettävä, kuinka auktoriteetin pitäisi ilmetä, miten ihmisiä palkitaan, kuinka heitä kontrolloidaan jne.” Järjestöjen vakiintunut toiminta edustaa usein roolikeskeistä ajattelua, jossa ihmisten toimintaa säätelee heidän tarkasti määritelty tehtävänsä ja asemansa hierarkiassa.


Projektit puolestaan rakentuvat tehtäväkeskeiselle ajattelulle, jossa ongelmia ratkotaan työn tarkoituksen perusteella riippumatta toimenkuvista ja hierarkioista. Projekteihin hakeutuu usein eri ihmiset kuin linjaorganisaation vakiintuneisiin tehtäviin. Projekti-ihmisiä luonnehtii halu ottaa riskejä, suostuminen määräaikaisiin tehtäviin, pyrkimys tulosten saavuttamiseen konfliktejakaan kaihtamatta. Projekti-ihmisten intohimot liittyvät usein kehittämiseen ja muutokseen. Linjaorganisaatioihin hakeutuvia ihmisiä taas luonnehtii turvallisuuden tunteen ja selkeyden korostaminen. He kunnioittavat ja arvostavat vakiintuneita tapoja ja mahdollisuutta synnyttää merkittäviä asioita pitkällä aikavälillä. Vaikka kuvaus on kärjistetty, se sinällään antaa viitteitä projekteissa toimivien ihmisten taipumuksesta ajautua vakiintuneita tapoja korostavien organisaatioiden kanssa konflikteihin.


Sankaritarinat arvostuksen mittana

Järjestöjen arvostamat asiat ilmenevät liikkeen sisällä kerrotuista menestystarinoista. Sankaruus, tavat, jolla sen voi saavuttaa ja arvostetut asiat, joiden parissa toimimalla sankaruutta voi ansaita koskevat yleensä vain osaa organisaatiossa työskentelevistä. Sankaruuteen liittyy toivo paremmasta. Taloushallinnon parissa toimivat ovat harvoin organisaation sankareita, ellei kyse ole tilitoimistosta. Projektit sen sijaan ovat usein sankaritarinoiden kohteena ja joskus ne tuovat järjestön toiminnan piiriin kokonaan uusia sanakaruuden kenttiä. Järjestöjen sisäisessä dynamiikassa sankaruudet vaihtelevat. Hanketta aloittavat kamppailevat arvostusta ansaitakseen. Menestyneet paistattelevat huomion keskipisteessä. Projektia päättävät tekevät luopumiseen liittyvää surutyötä. He luopuvat paitsi projektistaan, myös menestyksen mukanaan tuomasta huomiosta ja arvostuksesta.

 

Sankaruuden väistämätön vastakohta on sankarin varjoon jäävien mitätöiminen. Ihmisen inhimillisiin ominaisuuksiin kuuluu itsestään selvästi jatkuvasti kysyä itseltään, onko tärkeä ja yhteisölleen merkittävä. Projektisankareiden varjossa olevat ovat väistämättä kateellisia menestyjille.


Kateudesta liittymiseen

Projektit ovat mahdollisia konfliktien, kilpailun, riemun, surun ja kateuden synnyttäjiä missä tahansa organisaatiossa. Helpointa tätä vaihtelua on sietää organisaatiossa, jotka ovat luonteeltaan kampanjaorganisaatiota – joissa suuri osa toiminnasta on projektinomaista ja joissa eletään projektikulttuurissa. Eniten ongelmia projektien synnyttämä liike aiheuttaa yhteisöissä, joiden normaaliin toimintaa jatkuva alun, huippukohdan ja päättymisen dynaaminen vaihtelu ei kuulu. Taitava johtaminen mahdollistaa sankaruuden monenlaisille tehtäville ja ihmisille. Samalla taitava johtaminen ohjaa ihmisiä täydentämään toistensa työtä. Taitamaton johtaminen puolestaan mahdollistaa erojen tekemisen.


Kehittäminen synnyttää pysähtymistä?

Monet tutkijat (esim. Miller 1999, Gutman (2003)) ovat kuvanneet kehittämishankkeiden vaikutuksia maanisuuden ja pysähtyneisyyden jännitteenä. Monessa järjestössä projektit ja erityisesti keskusjärjestön projektit edustavat maanisuutta. Maanisuus kertautuu, jos meneillään on useita hankkeita. Piirijärjestöt ja paikallisyhdistykset joutuvat samanaikaisesti monien uusien ajatusten, ehdotusten ja toimintatapojen piiritykseen. Pahimmillaan keskusjärjestössä voi olla kymmenkunta hanketta, jotka lähettävät postia yhdelle ja samalle yhdistyksen vastuuhenkilölle. Ylenmääräiseksi koettu kehittäminen synnyttää vastaanottajissa pysähtymisen ja vetäytymisen. Järjestön johto projekteineen toimii kiihkeässä maanisuudessa ja sen vastapainona muut vajoavat passiivisuuteen. Ilmiö on tuttu monista muistakin organisaatioista, joissa on erillinen tuotekehitysorganisaatio tuottamassa innovaatioita vakiintuneita asioita tekevälle linjaorganisaatiolle. Yhteisön jakaantumisen maaniseen ja pysähtyneeseen voi välttää vain säätelemällä kehittämishankkeiden laajuutta ja määrää sekä ottamalla kaikki toimijat, joita asia koskee, mukaan kehittämiseen.


Kaaoksen hallitseminen?

Projektin johtamisen näkökulmasta kysytään usein, miten projektien synnyttämiä jännitteitä tulisi hallita. Kompleksisuutta (kaaosta) ja sen ilmenemistä organisaatioissa tutkineet ovat väittäneet, ettei jännitettä voikaan hallita. Monimutkaisuuden luonteeseen näyttävät kuuluvan jatkuvasti uusiutuva vakiintuneiden tapojen muotoutuminen ja yhteisöjen kyky itse organisoitua. Syntyykö tapojen muotoutumisesta ja itseorganisoitumisesta myönteisiä vai kielteisiä seurauksia, riippuu vuorovaikutuksesta ja sen laadusta, ahdistuksen määrästä ja kyvystä sietää sitä sekä vuoropuhelussa syntyneiden merkitysten kirkastumisesta. Kaaosta sinällään voi synnyttää mahdollistamalla monien ihmisten kohtaamisia, paljon erilaista vuoropuhelua, monenlaisen tiedon leviämisen organisaatiossa ja monenlaisten tehtävien tekemisen (esim. Ståhle 2000). Vastaavasti monimutkaisuutta voi vähentää vaikuttamalla ihmisten, vuorovaikutuksen, tietojen ja tehtävien määrään.

 


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje