Sivukartta

Etusivu
Verkkolehti
Verkkolehden uutiskirje
Aiemmat kirjoitukset
Tilaa verkkolehti
Ajankohtainen julkaisu
Kansalaisyhteiskunta
Kansalaisyhteiskunnan määritelmä ja sisältö
Kansalaisyhteiskunnan historia
Kansallinen herääminen
Kansalaisyhteiskunta myllerrysten vuosina
Kansalaisyhteiskunta modernin Suomen rakentajana
Postmodernin Suomen kansalaisyhteiskunta
Kansalaisyhteiskunnan nykyinen laajuus
Kansalaisyhteiskunnan keskeiset ominaispiirteet
Lähteet
Civil Society
A description and the contents of civil society
The history of civil society
The national awakening
Civil Society in the years of storm
Civil society as a builder of modern Finland
The civil society of post modern Finland
The scope of present day civil society
The essential characteristics of civil society
The groups of organizations
Sources
Tietoa sivustosta
Sivuston evästekäytännöt
Sivukartta
Videot
Kansalaisyhteiskunta.Nyt
kansalaistoimijoiden aamiaistapaamiset
Järjestöhakemisto
Ammatilliset yhdistykset
Eläkeläis- ja veteraanijärjestöt
Kasvatus-, tiede- ja opintoyhdistykset
Kehitystyö, ystävyysseurat, etniset järjestöt
Kulttuuriyhdistykset
Kylä- ja kaupunginosayhdistykset
Maanpuolustus- ja rauhanjärjestöt
Muut
Neuvontajärjestöt
Nuorisoyhdistykset ja opiskelijajärjestöt
Palvelujärjestöt
Poliittiset yhdistykset
Sosiaali- ja terveysyhdistykset
Talous- ja elinkeinoyhdistykset
Urheilu- ja liikuntayhdistykset
Uskonnot ja maailmankatsomukset
Vapaa-aika- ja harrastusyhdistykset
Ympäristöyhdistykset
Ilmoita tiedot hakemistoon
Muita yhdistyshakemistoja
Rahoitushakemisto
Aluehallintovirasto
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Euroopan unioni
Kaupungit (6 suurinta)
Leader-ryhmät
Maakuntien liitot
Ministeriöt
Opetushallitus
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Säätiöt ja rahastot
Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat
Käyttäjälle ja rahoittajille
Tietopalvelu
Aktiivinen kansalaisuus
Sisäinen motivaatio
Crowdsourcing for Democracy
AIEMMAT ARTIKKELIT
Boikoteista Porkkanamafiaan
Eläinoikeusliikkeen uudet toimintamuodot
Talonvaltaus kansalaistoimintana
Yksilöllinen kevytaktivismi haastaa perinteisen kansalaistoiminnan
Yhteisöllisyyden sytykkeitä
Kiinnittyminen politiikkaan
Demokratian näkymiä Suomessa
Opetus ja kasvatus, oppiminen ja kasvaminen aktiiviseen kansalaisuuteen
Aktiivisen kansalaisuuden sisältömäärittely
Kompetenssit aktiiviseen kansalaisuuteen
Aktiivisen kansalaisuuden edellytykset
Aktiivinen kansalaisuus yhteiskunnallisessa kontekstissa
Mitä tarkoitetaan aktiivisella kansalaisuudella?
Aktiivisen kansalaisuuden oppiminen osana elämänkulkua
Kuinka tukea aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista?
KANSALAISFOORUMI.NET
Senioriaktivismi- Harmaan kansalaistoiminnan uusi suunta?
Isoja ja pieniä muutosvoimia
Tarkoituksen toteuttaminen ihmisenä
Ihminen ja kansalainen
Valtiokansalaisuudesta yksilökansalaisuuteen
Aktiivinen kansalaisuus ja terveys
Kohti aktiivista kansalaisuutta
Aktiiviseen kansalaisuuteen kasvaminen
Aktiivinen kansalaisuus antaa paljon
Aktiivisen kansalaisuuden ydinpätevyydet
Kansalaiset toimijoina
Kansalaiset vaikuttajina
Aktiivista kansalaisuutta on monenlaista
Kansalaiset osallistumaan ja vaikuttamaan
Aktiivisuus on demokratian perusedelletys
Kansalaiset yhteisön jäseninä
Moniarvoinen kansalaisuus
Johtaminen ja ohjaaminen
Johda paremmin
Machiavellista samuraihin
Pääasia - Organisaation psykologinen pääoma
Onnistu yhdessä!
Välttämätön piste
Johtajana järjestössä
Johtajuuden rakentuminen
Miten johdan?
Rakkaus kasvuun
AIEMMAT ARTIKKELIT
Esimies ja coaching
Esimiehen huoltokirja
Strategian ja strategisen informaation tutkimushorisontteja
Tuttu ja tuntematon työnohjaus
Työnohjaus johtamisen tukena
Työnohjaus järjestötoiminnan kehittämisessä
Arvojohtaminen
Johda rohkeaksi!
Motivaatiojohtaminen
Johtaminen ympäristössään
Oivaltava johtaja
Strateginen uudistuminen osaamisen ajan toimintaympäristössä
Entistä tietoisempaan johtamiseen
KANSALAISFOORUMI.NET
Tunneälyä järjestöelämään
Järjestöjohtamisen uudet haasteet
Toiminnanjohtajien johtamisosaaminen sosiaali- ja terveysalan yhdistyksissä
Johtaminen: tehtävä ja tulokset
Järjestön johtaminen
Järjestöjohtajat kovien haasteiden edessä
Yhteisöllinen johtaminen vapaaehtoistoiminnassa
Johtokunta päätöksentekoelimenä
Järjestö- ja yhdistystoiminta
Yhteiskehittäminen ESKO-hankkeessa
Palkkatyössä kolmannella sektorilla
Avain - muutosprojektista menestys
Järjestötyötä oppimassa ja kehittämässä
Yritysten ja järjestöjen yhteistyössä käyttämättömiä mahdollisuuksia
Markkinointiosaamista järjestöihin
Verovähennysoikeus vauhdittaisi kansalaisten tukea järjestöille
Uudet sosiaali- ja terveysalan yhdistykset
Sosiaali- ja terveysjärjestöillä heikot talousnäkymät
Brändikäs
Systeemiäly
AIEMMAT ARTIKKELIT
Viestinnän vallankumous
Organisaatioteoriat
Ympäristöjärjestöjen uusi organisoituminen
Juhlapuheista tekoihin
YTO-menetelmät ja seuratoiminta
Lukijalle
Kokoustyöskentely
Toimikuntatyöskentely
Yhteistyö
Yleisötapahtumat
Opintokerho- ja opintopiiritoiminta
Seuratoiminnan kehittäminen
Yhteistoiminnalllinen kokous
Teoriakatsaus
Kirjallisuutta
Radikaali brandi
Kriisi ja viestintä
Tiedota tehokkaasti
Liikunnan BKT
Open governance
Viestintä vaatii suunnittelua, johtamista ja ammattitaitoa
Kohderyhmät kärkeen – viestintää ei tehdä itselle
”Se on jo intrassa” – sisäisen viestinnän rajattomat mahdollisuudet
”Meistä ei koskaan kirjoiteta lehdissä”
Pois salamyhkäisyys – lobbaus on välttämätöntä, jopa hauskaa
Piirijärjestön toiminnan kehittämisen työskentelymalli
Vertaansa vailla
Paikkansa pitävät
Perustehtävä muutoksessa - projektit järjestön toiminta-ajatuksen haasteena
Projektijohtamisen haasteet järjestön johtamiselle
Projektit muutoksen välineenä - kenen muutoksen ja minkä muutoksen
Projektit osana järjestön dynamiikkaa
Projektit ja vapaaehtoiset
Lähteitä projektit-artikkelisarjaan
Tuotteistaminen kannattaa
Mitä yhdistykset välittävät
Yhteisellä asialla
Paikallisyhdistysten menestystekijät
Yhdistykset kolmannen sektorin toimijoina
Paikallisyhdistys lähikuvassa
Ruohonjuurella suhisee
Suomalainen kolmas sektori
Uudet ja vanhat liikkeet
Välittävät verkostot
Kansalaistoiminta
Kansa liikkeessä
KANSALAISFOORUMI.NET
Järjestön strategia
Kollektiivisista missioista henkilökohtaisiin päämääriin
Tarvetta järjestödemokratian vahvistamiselle
Nuoret naiset umpikujassa?
Erikoinen nippu?
Tule oppimaan - ryhdy puheenjohtajaksi
Kansalaistoiminta osana ajan ja elämänhallintaa
Uusia ajatuksia ja toimintatapoja tarvitaan
Järjestöissä kyettävä seuraamaan toimintaympäristömuutoksia
Lineaarinen kehityssuunta ei ole todennäköinen
Järjestötoiminta kiinnostaa nuoria
Viekö pirstoutuminen vaikuttamisvoiman?
Sylikoiruus voimavarana
Onko järjestöillä aktiivinen suhde tulevaisuuteen?
Toiminnanjohtaja valmentajana
Autoralli vähäisemmäksi
Aineksia menestyvään kansalaistoimintaan
Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset
Järjestöllisen edunvalvonnan ajankohtaisia haasteita
Voiko lisääntyvä verottaminen olla uhka kansalaistoiminnalle?
Järjestöjen uudet haasteet Yhdysvalloissa
NGO:t nousussa
Rajat ylittävää verkottumista ja vaikuttamista
Järjestöjen voimannäyttö
Oman maan asioista ei juoruta!
Paikallisuus voimavarana
Paikallisuus identiteetin lähteenä
Järjestötyö on vaativaa ammattityötä
Voimavarat ja jaksaminen järjestötyössä
Työhyvinvointia lisääviä tekijöitä
Hyvinvointi järjestötyössä
Yleishyödyllisyys vaarassa?
Onko kansalaisjärjestöjen verosotkujen yksi syy harhaanjohtavat käsitteet?
Kilpailuneutraliteetti
Seuraammeko Yhdysvaltain kehitystä
Järjestön kehittäminen
Innostamisen työvälineillä lisää vaikuttavuutta yhdistystoimintaan
Paikallisen yhdistyksen toiminnan kehittäminen
Järjestön strategiasta päättäminen
Kansalaisyhteiskunta
Kultaiset kahleet
Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä
Kansalaisyhteiskunta nyt
Kansalaistoiminnan tulevaisuus ja historia
AIEMMAT ARTIKKELIT
Kansalaisyhteiskunnan aika on nyt
Kansalaisia aikaansa edellä - kellon ympäri
Kilpailyhteiskunnassa tarvitaan tietoista kasvatusta yhteiselämään
Puolue tarvitsee kansalaisjärjestöjä
Kansalaisjärjestöt kirittävät yrityksiä yhteiskuntavastuuseen
Monikulttuurisuus haastaa nuorten kansalaistoiminnan
Kansalaisten aktiivisuus ei katoa, mutta se muuttaa muotoaan
CIVICUS Global Survey of the State of Civil Society
Kuningaspelin kentät
Civil society - Berlin perspectives
Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen
Globaali kansalaisyhteiskunta - vastaus sodan ongelmaan
Kansalaisyhteiskunnan valistusfilosofiset lähtökohdat
Marxin kansalaisyhteiskunta
Kansalainen - kansalaisuus
Hegeliläinen kansalaisyhteiskuntakäsitys
Giddensin globaali kansalaisyhteiskunta
Gramscilainen kansalaisyhteiskuntakäsitys
Tocquevillen kansalaisyhteiskuntakäsitys
Kolmas tila
Kansalaisyhteiskunnan ja valtion jännite
Gemeinschaft ja Gesellschaft
Learning for democratic citizenship
KANSALAISFOORUMI.NET
Verkostojen liikettä
Kirkko osaksi kansalaisyhteiskuntaa
Pohjoismainen kansalaisyhteiskuntamalli Euroopassa
Kansalaisyhteiskuntayritys
Weimarin tasavallan opetukset kansalaisyhteiskunnalle ja demokratialle
Kansalaisyhteiskunta ja yhteiskunnallinen yrittäjyys Britanniassa
Sanomalehdet palaavat osaksi kansalaisyhteiskuntaa
Kansalaisyhteiskunnan toimijat kohtasivat
Mihin matkalla Suomi?
Ruohonjuuritasoltako ratkaisu?
Kansalaisyhteiskunta unelmaa rakentamassa
Huolestuttavia viestejä maailmalta
Massaliike näyttää suuntaa
Ihmisten onnellistuttaja
Kansalaisyhteiskuntapolitiikka taitekohdassa
Hiipuva järjestövalta
Luovuuden ylistyslaulu
Kansalais- ja järjestötoiminta valtavan harppauksen edessä
Paikallisuus keskittämisen puristuksessa
Kansalaisyhteiskunta ja markkinat
Kansalaisyhteiskunnan konsepti tarvitsee markkinointia
Amerikan kansalaisyhteiskunta myrskyn kourissa
Kansalaisyhteiskunnan monta roolia
Palautetaan autonomia kansalaisyhteiskuntaan
Usko Järjestöihin kasvanut
Kuntalaisen monet roolit
Sektorit liikkeessä suomalaisessa yhteiskunnassa
Kunta- ja palvelurakenneuudistus - hallinnon vai kansalaisten ehdoilla
Eri sektoreiden ominaispiirteitä
Kansalaisyhteiskunnan itsepuolustus
Eläköön erilaisuus!
Kyllä kansa tietää
Uusvanha kansalaisyhteiskunta
Kansalaisjärjestöt ja hyvinvoinnin markkinoiden uusjako
Diskursiivinen kansalaisyhteiskunta
Globaali kansalaisyhteiskunta
Kasvatus ja kasvaminen
Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista
Johdatus sivistyspedagogiikkaan
Sivistymisen idea
Developing the Adult Learning Sector. Lot 2: Financing the Adult Learning Sector
Sivistystyö sopeutumisen ja voimaannuttamisen ristipaineessa
Aikuiskasvatus-lehti 1/13
Tietoa, taitoa ja hyvää fiilistä
Vapaus ja vastuu
Sivistyminen - sivistystarve, -pedagogiikka ja -politiikka
AIEMMAT ARTIKKELIT
Sivistyksen filosofia
Aikuiskasvatuksen risteysasemalla
Sivistyspedagogiikka
Sivstys vai ammatti
Sivistystyön haasteita: kansanterveys
Sivistystyön haasteita: yhdenvertaisuus
Sivistystyön haasteita: perustuslaki
Kansan palautus sivistykseen
Puolueet ja aikuiskasvatus
Kuulemisopinnot
Triangulaarinen kansalaisuus
Kansansivistyksen tiet
Vapaus ja sivistys
Yhteisöllinen dialogi
Yhteisöt ja sivistys
Sivistys
Kunnon kansalainen
Järjestöt koulutusyhteiskunnassa
Paluu sivistykseen
Julkiset koulutusmenot
Edistävä ja viihdyttävä aikuiskasvatus
Aktiivinen kansalaisuus ja siihen kasvaminen
Yksilö, yhteisö ja kansalaisyhteiskunta
To educate, empower or economise?
Kyllä kansalaisuudelle
Folkbildningens framsyn
Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus
Demokratia ja vapaa sivistystyö
Sivistyksellinen aikuiskasvatus
Viattomuudesta vimmaan
Tietotekniikan mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa
Aikuistumisen pullonkaulat
Eriarvoinen lapsuus
Kansalaisjärjestöt ja oppilaitokset yhdessä oppimisen siltojen rakentajina
Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena
Onko meillä malttia sivistykseen?
Nuorisotyöstä seikkailukasvatukseen
Vapaa sivistystyö
Sosiaalipedagogiikka
Kampen om lyset
Bildning i vår tid
Elinikäinen oppiminen
KANSALAISFOORUMI.NET
Ajatuksia itsekasvatuksesta, sivistymisestä ja ihmisyydestä
Sivistys ja elinikäinen oppiminen
Sivistys ja hyvinvointi
Sivistystyön haaste
Kansalaisyhteiskunta edistämään globaaliin vastuuseen kasvamista
Aikuiskasvatus luo osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
Oikea opiskelupaikka järkevin investointi
Ammattikorkeakoulut kansalaistoiminnassa
Kasvatusta ja kasvattavaa harrastustoimintaa
Itsetuntoa kansalaistoiminnasta
Omaehtoiset opinnot tuottavat hyviä tuloksia
Keskustelu vapaan sivistystyön know why’sta käynnissä
Oppimisymäristöt ja niiden lisäarvo oppimiselle
Internet haastaa nuorisokasvattajat
Aikuiskasvatus: vapaa sivistystyö...
Ongelmaperustainen pedagogiikka hastaa yhteisössä oppimista
Uusia oppimisen paikkoja
Tuu mukaan!
Osallistumattomuuden syyt
Oppimisen hyödyt
Puhtia kansalaiskasvatukseen
Kansalaiskasvatuksen teemavuosi
Kansalaisopinnot ja järjestötoiminnan arki
Koulujen arvo- ja moraalikasvatus
Osallistuminen ja vaikuttaminen
Ota mut mukaan!
Kansalaisraadit osana uutta paikallisuutta
Kansalaisfoorumit edustuksellisessa päätöksenteossa
Alueellista demokratiaa?
Citizen participation in global environmental governance
Deliberative systems
Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen
Kansalaisten osaaminen mukaan päätöksentekoon
AIEMMAT ARTIKKELIT
Initiativ och folkomröstningar som demokratiska redskap
Kansanvallasta siirryttävä kansan valtaan
Democratic innovations
When the people speak
Innovating Democracy
Vastademokratia
Äänestämättä jättämisestä
Are innovative, participatory and deliberative procedures in policy making democratic and effective?
Procedural legitimacy and political trust
Kunnallinen vai kunnollinen kansanvalta?
Ihminen on valtiollinen olento
Lainsuojaton ihminen on huono ihminen
Ihmisestä ja valtiosta tekee oivallisen oikeudenmukaisuus
Kansalaisten osallistuminen on muuttanut muotoaan
Kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa
Demokratia tulevaisuuden myllerryksessä
Miten vaikutan
Edustuksellisen demokratian tila kunnissa valtuustokaudella 2001 - 2004
Opettajaksi opiskelevat ja kansalaisvaikuttaminen
Public deliberation, discursive participation and citizen engagement
Osallistuminen
Osallisuus
Vaikuttaminen
Innostuskirja. Nyt
Nuorten sosiaaliset verkostot palkkatyön marginaalissa
Kansalaisten vaikuttaminen ja kansalaisjärjestöt sekä vapaa sivistystyö
Karavaani kulkee ja koirat haukkuvat
Sosiokulttuurinen innostaminen
KANSALAISFOORUMI.NET
Vaaleissa yksi kiistaton voittaja
Kansalaisaloite tuli – missä viipyy kansanäänestys?
Nuorten ääni kuuluviin
Eurooppa-kuumetta?
Puhemiehelläkin on puheoikeus
Minun unelmani
Demokratia kasvaa alhaalta ylöspäin
Demokratiakehitys maailmalla
Järjestöt ja liikkeet vaikuttamiskanavana
Uusissa kansalaisliikkeissä otetaan oma elämä haltuun
Politiikan paluu
Investointi hyvään elämään
Järjestöt ja kansalaisten osallistuminen
Osallistuva demokratia vai uusi suomalainen aristokratia?
Tärkeä puheenvuoro
Välivaiheen vaalit
Vaaliosallistumisen puhetavoista
Poliittinen osallistuminen
Kansa ja valta
Kansalaisjärjestöt kukoistavat - mutta...
Ihminen systeemin armoilla
Digi-tv kansalaisvaikuttamisen kanavana
Poliittinen toiminta kaipaa rohkeaa uudistamista
Kansalaisvaikuttaminen takaisin kouluun
Vaikuttaminen kiinnostaa huonosti
Demokratian itsepuolustus
Miten demokratia opitaan?
Näkökulmia kansalaisten vallattomuuteen
Kasvatus demokraattiseen kansalaisuuteen
Sosiaalinen media ja internet
Tukea vai ilkeilyä verkkokeskustelupalstalla?
Sosiaalinen media - poliittisen vaikuttamisen uusi voima
Sosiaalinen media opetuksessa
Opettajan tekijänoikeusopas
Silmät auki sosiaaliseen mediaan
Kiinnostu ja kiinnosta
Sosiaalisen median työkalut osaamisyhteisön kehittämisessä
Dialogin aika
Tieto on kaunista
Yhteisöllinen media osana yrityksen arkea
Digitaalinen jalanjälki
Suhde - sosiaalinen media muuttaa johtamista, markkinointia ja viestintää
Löydy - Brändää itsesi verkossa
Verkkovaikuttamisesta puuttuu vielä vaikutus
Verkkoon verkostoitumaan
Sosiaalista viestintää verkossa
Pelisäännöillä verkko heilumaan
AIEMMAT ARTIKKELIT
Nettielämää
Näin käytät Twitteriä
Noh, sano naakka ku nokka katkes
KANSALAISFOORUMI.NET
Te olette jo siellä
Eriytyminen syvenee
Sosiaalinen media kansalaisyhteiskunnan uutena ilmiönä
Julkisuuden vaikutus kansalaisyhteiskuntaan ja aktivismiin
Sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys
Ennustaako kulttuurin ja taiteen harrastaminen pitkäikäisyyttä?
Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen
Viisi asiaa joita ei voi muuttaa
Yksilöllinen yhteisöllisyys
Yhteisöllisyydestä työhyvinvointia
AIEMMAT ARTIKKELIT
Viisas arki
Kuuletko hiljaisuuden kutsun?
Dynaaminen harmonia
Askeleita hiljaisuuteen
Hiljaisuuden retriitti
Kestävä innovointi
Eriarvoisuus ja luottamus 2000-luvun taitteen Suomessa
Yhteisöllisyyden paluu
Viisi näkökulmaa kohtaamiseen
Kohtaamisen tarve ja merkitys
Minän ja sinän kohtaaminen
Toiseuden kohtaaminen
Hyvä kohtaaminen
Kohtaaminen - sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä
Better together
Demoracies in flux
Luottamus modernissa maailmassa
Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi
Yhteisöllisyyden paradoksit
Sosiaalinen pääoma ja luottamus
Paikallisyhteisön käsite ja asumisen arki
Sosiaalinen pääoma
Yhteisö
KANSALAISFOORUMI.NET
Läsnäolo - ihmisen missio
Hyvä hiljaisuus
Mielen rauha
Ajaton hiljainen tieto
Hiljaisuus virvoittaa
Uusi yksilöllisyys
Identiteetit ovat liikkeessä
Identiteettiä vaiko hyötyä etsimässä?
Integroitu yhteiskunta
Yhteisöllisyys kyllä mutta ei millainen tahansa
Inhimilliset arvot kunniaan
Posttraditionaalinen yhteisöllisyys
Mielenkiintoisia ajatuksia Isosta-Britanniasta
Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoistoiminnan monet motiivit
Vinkkejä vapaaehtoistoiminnan organisointiin
Tarvitaanko vapaaehtoistyön johtamista?
Vapaaehtoistoiminta kehittyy
AIEMMAT ARTIKKELIT
Hyvä tahto
Tule mukaan
Vapaaehtoistoiminta - anti, arvot ja osallisuus
Vapaaehtoistoiminta ja muuttuvat sosiaaliset siteet
Vapaaehtoistoiminta - puhtaita suhteita tai sosiaalista liimaa?
Miksi vapaaehtoistoimintaan?
Suomalainen vapaaehtoistoiminta kansainvälisessä kentässä
Nuoret ja vapaaehtoistoiminta - mahdoton yhtälö?
Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa - ihanteita vai todellisuutta?
Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena
Vapaaehtoistoiminta - kasvava voimavara?
KANSALAISFOORUMI.NET
Miksi tehdä hyvää?
Vapaaehtoistyön arvo
Miksi kirota pimeyttä, jos voi sytyttää kynttilän?
Kysyntää fiksulle vapaaehtoistyön johtamiselle
Innovaatioita vapaaehtoistoimintaan sektorirajoja ylittämällä
Vapaaehtoistoiminnan ammattilaisten ääni kuuluviin
Suomalainen auttaa, mutta ei aina eikä kaikkia
Rohkeat ihmiset auttamistyössä
Vapaaehtoistoiminnan merkitys kasvaa
Monta tapaa toimia vapaaehtoisena seurakunnassa
Vapaaehtoisia tarvitaan
Yhteiskunta
Maahanmuutto muuttaa kansalaisuuden käsitettä
Syrjässä syrjäytyneet
Teknoelämää 2035
Monitoimijaisen yhteistyön edellytykset ja mahdollisuudet
Haastettu kirkko
Bourgeois virtues
Rakas Hurri!
The strange non-death of neoliberalism
Huonosti käy maan
Onnellisuustalous
Kansalaisjärjestön yhteiskuntavastuu
Hyvän kehän hypoteesi
Kukoistuksen käsikirjoitus
AIEMMAT ARTIKKELIT
Suomalaisten hyvinvointi 2008
Välittäjät
Tuhokapitalismin nousu
Jokuveli
Suomalainen unelma
Rengistä isännäksi
Kunta ja kolmas sektori
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen mahdollisuudet...
Maailmankansalaisen etiikka
Askelmerkit tulevaisuuteen
Kyllä Amerikka opettaa
Suomalainen yhteiskunta
Kiva sanoa että on töissä
Suomi muutosten edellä
Lapset tietoyhteiskunnan toimijoina
Tietoyhteiskuntaa rakentamassa
Avauksia tietämyksen hallintaan
Globalisaatiokritiikki ja kansalaisliikkeet
Digitaalisen arjen viestintä
Kohti uutta työtä
Arvojen moninaisuus tietoyhteiskunnassa
Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta
KANSALAISFOORUMI.NET
Suuret ikäluokat auttavat
Onko hyvinvointia luvassa jatkossakin?
Nuorten tukeminen tärkeä saavutus
Nuoret töihin järjestöihin
Sosiaalinen media ja monikulttuurinen järjestötyö
Historiaa
Lyhyt oppimäärä kansalais- ja järjestötoiminnan historiaa
Neuvonta
Yhdistystietoa verkossa
Parhaat käytännöt
Vapaaehtoisten koulutus ja tuki Suomen Mielenterveysseurassa
Suosittelun logiikasta järjestöviestinnässä
Nuorisokahvila Uniikki - elävänä säästöpaineiden puristuksessa
Vapaaehtoiset vanhusten arkea rikastuttamassa
Arvioinnilla aktiivista toimintaa
Best Buddies on kaveruutta ja ennakkoluulotonta meininkiä
Kun kukaan ei ole pyytänyt mukaan?
Vesijuoksu toi vedenpuhdistamon
Työnohjaus vapaaehtoistyössä
Kolme askelta työelämään toi uutta virtaa 4H-toimintaan
Henkilökohtainen viesti aktivoi
Järjestötietäjä
Järjestötietäjä perustaso
Järjestötietäjä mestaritaso

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje