Järjestötoiminnan tietopalvelu

Järjestötoiminnan tietopalvelu tarjoaa tiivistettyä tietoa kansalaistoimintaa laajasti käsittelevistä tutkimuksista, selvityksistä ja raporteista. Tiivistelmien lisäksi sivulla on asiantuntija-artikkeleilta kansalaistoiminnan eri osa-alueilta. Tietopalvelun lähtökohta on yleishyödyllinen ja se täydentyy koko ajan uusilla artikkeleilla. Kansalaisfoorumi haluaa palvella näin järjestötoimijoita viimeisimmällä tiedolla ja helpottaa heidän työtään kansalaistoiminnan kehittämisessä.


Kaikille kansalaisjärjestöille tarkoitettu järjestötoiminnan tietopalvelu keskittyy yleisen informaation seulomiseen ja tiivistämiseen. Tiivistelmät ja artikkelit on jaoteltu 11 eri aihealueeseen. Tietopalveluun on linkitetty myös Kansalaisyhteiskunnan verkkolehdessä ja sitä edeltäneessä Kansalaisfoorumi.net-verkkolehdessä julkaistut artikkelit sekä sivuston Ajankohtainen julkaisu -osiossa julkaistut kirjaesittelyt.

Seuraa myös Kansalaisyhteiskunnan verkkolehteä

Tämän sivuston osana julkaistaan Kansalaisyhteiskunnan verkkolehteä. Lehti sisältää aiheita ja teemoja, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja perehdyttävät laajemmin kansalais- ja järjestötoimintaa koskettaviin ajankohtaisiin kysymyksiin.