Lapset

Kansalaisyhteiskunta.fi
palveluksessasi

Tämä sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Sivusto antaa sekä perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta että nostaa esiin alan ajankohtaisia teemoja ja julkaisuja. Sivuston osana julkaistaan Kansalaisyhteiskunnan verkkolehteä, joka sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja perehdyttävät laajemmin kansalais- ja järjestötoimintaa koskettaviin kysymyksiin. Palvelusta löytyy myös paljon muuta hyödyllistä, mm. laajat järjestö- ja projektirahoitushakemistot.Sivustoa ylläpitää Kansalaisfoorumi.


Verkkolehti

Vaikuttaa voi jos osaa

verkkolehti_syysk_2016
Järjestön tulee tuntea vaikuttamisen keinot.

Kansalaisjärjestöt ovat merkittäviä vaikuttajia Suomessa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Järjestöjä kuunnellaan ja niiden mielipiteitä kysytään. Vaikuttaminen voi olla kuitenkin vielä nykyistä tehokkaampaa. Tämä edellyttää ennen kaikkea osaamista. Tieto, taito ja kokemus ratkaisevat vaikuttamistyössä.

Lue lisää


Ajankohtainen julkaisu

Onnistu muutoksessa – Järjestöjohtajan ja -kehittäjän käsikirja

Suomessa on noin 80 000 toimivaa järjestöä. Lähes jokainen Suomessa asuva on mukana jonkun itselleen tärkeän järjestön toiminnassa. Silti laadukas järjestöjohtaminen on ani harvoin esillä. Järjestöillä on kultajyvä vapaaehtoisten yhteisöissä, vaikkakin turhat hierarkiat uhkaavat uida niihinkin yhteyksiin.

Lue lisää