Verkkolehti

Verkkolehti

2.6.2014 10.32Sisäinen motivaatio on avainsana

verkkolehti kesakuu 2014
Osallistuminen kansalaistoimintaan ja vapaaehtoistoimintaan tapahtuu sisäisen motivaation varassa.
Työntekijän sisäinen motivaatio rakentuu omaehtoisuuden (autonomian), kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden kokemuksista. Omatoimisuus tarkoittaa valinnan- ja toiminnanvapautta. Sitä vahvistetaan antamalla työntekijöille tilaa toteuttaa itseään itsenäisesti ilman liikaa kontrollia. Kyvykkyys tarkoittaa tunnetta aikaansaamisesta ja oppimisesta. Sen tukeminen edellyttää toimivien palautejärjestelmien ja osaamisen kehittämisjärjestelmien rakentamista. Yhteisöllisyys tarkoittaa tunnetta siitä, että on osa välittävää yhteisöä ja pystyy tekemään hyvää muille.

Lue lisää


Ajankohtainen julkaisu

2.6.2014 Uusia näkökulmia johtajuusajatteluun

Leena Kurki ja Matleena Kurki-Suutarinen käsittelevät mielenkiintoisella ja uudella tavalla johtajuutta. He nostavat vahvasti esille johtajuuden spirituaalisia ja johtajan persoonan kiinteyteen liittyviä puolia. Kirjoittajien mukaan johtajuuden juuret ovat syvällä jokaisen ihmisen spiritualiteetissa, elämän syvissä merkityksissä.

Lue lisää


MS SOSTE 376x186px


Kansalaisyhteiskunta.fi-palveluksessasi

Tämä sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Sivusto antaa sekä perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta että nostaa esiin alan ajankohtaisia teemoja ja julkaisuja. Sivuston osana julkaistaan Kansalaisyhteiskunnan verkkolehteä, joka sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja perehdyttävät laajemmin kansalais- ja järjestötoimintaa koskettaviin kysymyksiin. Palvelusta löytyy myös paljon hyödyllistä, mm. laajat järjestö- ja projektirahoitushakemistot.


Sivustoa ylläpitää Kansalaisfoorumi.