Verkkolehti

Verkkolehti

10.11.2014 14.30Vapaaehtoistyön arvot ovat vakaita

verkkolehti marraskuu 2014
Tutkijat ennakoivat yhteiskunnan eriarvoistumisen näkyvän vapaaehtoistyöhön osallistumisessa.
Koulutus, työpaikka ja terveys ovat tärkeimmät selittävät tekijät sille, tekevätkö ihmiset vapaaehtoistyötä vai eivät ja kuinka paljon he tekevät. Tämän kertovat uusimmat vapaaehtoistyön kansainväliset tutkimukset. Kiinnostus yhteiskunnallisia asioita kohtaan ja vapaaehtoisuus korreloivat vahvasti keskenään. Iällä ja tuloilla on myös merkitystä, mutta edellisiä vähemmän. Samat tekijät selittävät myös suomalaisten osallistumista vapaaehtoistyöhön.

Lue lisää


kansalaisyhteiskunta etusivu2


Ajankohtainen julkaisu

10.11.2014 Kumppanuuden sosiaalipolitiikka

Emerita prosessori Briitta Koskiaho etsii uusimmassa kirjassaan kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa vertaamalla brittiläisen yhteiskunnan viimeisimpiä suuria aloitteita ja suomalaista nykytodellisuutta. Koskiaho tarkastelee hyvin analyyttisesti ja kiihkottomasti Labour-hallituksen Third Way -aloitetta ja konservatiivihallituksen Big Society -aloitetta.

Lue lisää


Kansalaisyhteiskunta.fi-palveluksessasi

Tämä sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Sivusto antaa sekä perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta että nostaa esiin alan ajankohtaisia teemoja ja julkaisuja. Sivuston osana julkaistaan Kansalaisyhteiskunnan verkkolehteä, joka sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja perehdyttävät laajemmin kansalais- ja järjestötoimintaa koskettaviin kysymyksiin. Palvelusta löytyy myös paljon hyödyllistä, mm. laajat järjestö- ja projektirahoitushakemistot.


Sivustoa ylläpitää Kansalaisfoorumi.