Lapset

Kansalaisyhteiskunta.fi
palveluksessasi

Tämä sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Sivusto antaa sekä perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta että nostaa esiin alan ajankohtaisia teemoja ja julkaisuja. Sivuston osana julkaistaan Kansalaisyhteiskunnan verkkolehteä, joka sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja perehdyttävät laajemmin kansalais- ja järjestötoimintaa koskettaviin kysymyksiin. Palvelusta löytyy myös paljon muuta hyödyllistä, mm. laajat järjestö- ja projektirahoitushakemistot.Sivustoa ylläpitää Kansalaisfoorumi.


Verkkolehti

Koulu osallistumiseen kasvattajana

2015_marras_iStock_000042705044_250_px
Koulun merkitys nuorten kansalaisaktiivisuuteen on suuri.
Suomalainen koulu ei ole tunnettu toiminnallisuudestaan ja osallisuuteen kasvattamisesta. Meillä korostetaan tiedollisia saavutuksia, joilla loistamme kansainvälisissä koulu- ja oppimistutkimuksissa. Ei ihme, että suomalaisten nuorten kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin on laimeaa, asenne ja motivaatio yhteiskunnalliseen osallistumiseen välinpitämätön ja äänestysprosentit läntisen maailman alhaisimpia. Olisiko aika tehdä pieni korjausliike ja korostaa myös kansalaisaktiivisuuden ja demokratian merkitystä hyvin toimivassa yhteiskunnassa?

Lue lisää


Vapaaehtoistyon_johtaminen


Ajankohtainen julkaisu

Vapaaehtoistyön johtaminen

Salla Kuuluvainen paneutuu teoksessa ”Vapaaehtoistyön johtaminen” monipuolisesti vapaaehtoistyön johtamiseen. Hän erottaa toisistaan ammattimaisesti johdetut yhdistykset ja kansalaisyhdistykset ja tarkastelee vapaaehtoisten johtamista näissä erityyppisissä yhdistyksissä. Kirjassa esitellään keskeiset vapaaehtoistyön johtamisen työkalut.

Lue lisää