Lapset

Kansalaisyhteiskunta.fi
palveluksessasi

Tämä sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Sivusto antaa sekä perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta että nostaa esiin alan ajankohtaisia teemoja ja julkaisuja. Sivuston osana julkaistaan Kansalaisyhteiskunnan verkkolehteä, joka sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja perehdyttävät laajemmin kansalais- ja järjestötoimintaa koskettaviin kysymyksiin. Palvelusta löytyy myös paljon muuta hyödyllistä, mm. laajat järjestö- ja projektirahoitushakemistot.Sivustoa ylläpitää Kansalaisfoorumi.


Verkkolehti

Seniorit ovat voimavara – eivät taakka

verkkolehti_10_2016

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU teetti Huomisen kynnyksellä 2016 -tutkimuksen TNS Gallupilla. Vastaajat olivat 55–84-vuotiaita ja heiltä kysyttiin mm. ikärasismiin liittyvistä asioista. Tutkimuksen mukaan ikärasismi on vastaajien mielestä yleistä. Samaan aikaan toteutetun, koko väestöön kohdistuneen tutkimuksen mukaan myös nuorten mielestä ikään kohdistuva syrjintä on faktaa ja nuoruutta ihannoidaan liikaa.

Lue lisää


Ajankohtainen julkaisu

Onnistu muutoksessa – Järjestöjohtajan ja -kehittäjän käsikirja

Suomessa on noin 80 000 toimivaa järjestöä. Lähes jokainen Suomessa asuva on mukana jonkun itselleen tärkeän järjestön toiminnassa. Silti laadukas järjestöjohtaminen on ani harvoin esillä. Järjestöillä on kultajyvä vapaaehtoisten yhteisöissä, vaikkakin turhat hierarkiat uhkaavat uida niihinkin yhteyksiin.

Lue lisää