Verkkolehti

Verkkolehti

3.9.2014 14.30Vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri

verkkolehti syyskuu 2014
Johtamisen merkitys korostuu siinä, miten eri toimijoiden osaaminen yhdistetään järjestön parhaaksi.
Sellainen järjestö menestyy, joka rakentaa vuorovaikutussuhteita sekä hyödyntää niiden kautta syntyviä kehittämisideoita. Vuorovaikutuksellinen toiminta innostaa vapaaehtoisia, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Se avaa uusia näkyjä ja toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia.

Lue lisää


Ajankohtainen julkaisu

2.6.2014 Uusia näkökulmia johtajuusajatteluun

Leena Kurki ja Matleena Kurki-Suutarinen käsittelevät mielenkiintoisella ja uudella tavalla johtajuutta. He nostavat vahvasti esille johtajuuden spirituaalisia ja johtajan persoonan kiinteyteen liittyviä puolia. Kirjoittajien mukaan johtajuuden juuret ovat syvällä jokaisen ihmisen spiritualiteetissa, elämän syvissä merkityksissä.

Lue lisää


MS SOSTE 376x186px


Kansalaisyhteiskunta.fi-palveluksessasi

Tämä sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Sivusto antaa sekä perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta että nostaa esiin alan ajankohtaisia teemoja ja julkaisuja. Sivuston osana julkaistaan Kansalaisyhteiskunnan verkkolehteä, joka sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja perehdyttävät laajemmin kansalais- ja järjestötoimintaa koskettaviin kysymyksiin. Palvelusta löytyy myös paljon hyödyllistä, mm. laajat järjestö- ja projektirahoitushakemistot.


Sivustoa ylläpitää Kansalaisfoorumi.