Lapset

Kansalaisyhteiskunta.fi
palveluksessasi

Tämä sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Sivusto antaa sekä perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta että nostaa esiin alan ajankohtaisia teemoja ja julkaisuja. Sivuston osana julkaistaan Kansalaisyhteiskunnan verkkolehteä, joka sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja perehdyttävät laajemmin kansalais- ja järjestötoimintaa koskettaviin kysymyksiin. Palvelusta löytyy myös paljon muuta hyödyllistä, mm. laajat järjestö- ja projektirahoitushakemistot.Sivustoa ylläpitää Kansalaisfoorumi.


Verkkolehti

Organisaatiomuutos

verkkolehti_022016
Muutoshaasteeseen vastaaminen vaatii työtä, vaivaa ja taloudellista panostamista.
Järjestöorganisaation muutostarve tulee kahdesta suunnasta. Ihmiset eivät osallistu ja sitoudu enää samalla tavalla kuin aikaisemmin. He haluavat olla mukana omilla ehdoilla ja oman aikarajansa puitteissa. Toisaalta, toimintaympäristö haastaa järjestöt uudistamaan organisaatiotaan. Uudet tekniset sovellukset antavat mahdollisuuksia organisoida toimintaa uudella tavalla ja valtion ja kuntien talousvaikeudet pienentävät avustuksia. Organisaation pitää olla entistä tehokkaampi, jos se haluaa saada samat tulokset kuin aikaisemmin.

Lue lisää


Vapaaehtoistyon_johtaminen


Ajankohtainen julkaisu

Vapaaehtoistyön johtaminen

Salla Kuuluvainen paneutuu teoksessa ”Vapaaehtoistyön johtaminen” monipuolisesti vapaaehtoistyön johtamiseen. Hän erottaa toisistaan ammattimaisesti johdetut yhdistykset ja kansalaisyhdistykset ja tarkastelee vapaaehtoisten johtamista näissä erityyppisissä yhdistyksissä. Kirjassa esitellään keskeiset vapaaehtoistyön johtamisen työkalut.

Lue lisää